มหกรรมรวมพลังคน mai พบกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  Company Snapshot @Thunhoon
  BC : บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทันหุ้น วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
  GLORY : บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ทันหุ้น วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566
  KCC : บริษัท บริหารสินทรัพย์ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ทันหุ้น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
  KK : บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) ทันหุ้น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566